WIE ZIJN WIJ EN WAT DOEN WIJ NOG MEER?

Wij zijn Sjoerd Kuntze (Beschermingsbewindvoerder), Anna Roslon (Tolk Pools-Engels-Nederlands) en Jacob Ouderkerken (Jurist).
Samen vormen wij het team van Schuldhulp4u.
Beschermingsbewind is onze eerste taak. Het beschermen van de financiële belangen van hen die door welke oorzaak dan ook niet meer in staat zijn hun financiële belangen zelfstandig te beheren.
Daarnaast behoren tot onze werkzaamheden budgetbeheer (-coaching)/schuldhulpverlener.

De praktijk van vandaag de dag:

Overschrijding van de maximum snelheid met 5 kilometer. Er valt een beschikking in de bus van het Centraal Justitieel Incassobureau. Beschikking =verkeersboete. Of u maar even € 39,- wilt betalen. Doet u dat niet dan is de eerste verhoging € 54,- en de tweede € 99,-. Niet betalen betekent € 138,-. Dat is ongeveer € 28,- per kilometer. Maar daar blijft het niet bij. Als u vervolgens weer passief blijft door betalingsonmacht en onkunde over het systeem komt de deurwaarder langs. Voor u het weet is de rekening opgelopen tot € 500,- en wordt u uitgenodigd voor de rechter te verschijnen. Intussen is het bedrag per kilometer dan opgelopen tot € 100,- en wordt u bekeken als een misdadiger. U wordt agressief over zoveel onmenselijkheid, deelt een klap uit en verdwijnt in de gevangenis. Allemaal naar aanleiding van 5 kilometer te hard rijden.
Met dit systeem worden goedwillende burgers die geldproblemen hebben kapot gemaakt.

DIT WIL SCHULDHULP4U VOORKOMEN

Onder budgetbeheer wordt in Nederland in de maatschappelijke hulpverlening verstaan dat het inkomen van iemand tegen betaling door een onafhankelijke derde wordt beheerd. Ook wel schuldhulpverlening genoemd. Budgetbeheer wordt vaak uitgebreid met coaching.
Mensen die door omstandigheden niet zelf voor een goede financiële huishouding kunnen zorgen kunnen zich melden bij een instantie die budgetbeheer verzorgt. Dit kan de gemeentelijke sociale dienst zijn ,een kredietbank, een bewindvoerder of een speciaal budgetbeheerbureau. Het inkomen komt binnen bij de budgetbeheerder. Deze zorgt voor de betaling van vaste lasten en, afhankelijk van de zwaarte van het budgetbeheer, binnenkomende rekeningen. Dit wordt tevoren vastgelegd in een budgetplan. De cliënt krijgt een afgesproken bedrag per week of per maand als leefgeld. Voor betalingen die niet iedere maand plaatsvinden wordt een bedrag gereserveerd tot de betreffende betaling moet plaatsvinden. Ook kan een bedrag worden gereserveerd voor onvoorziene uitgaven.
Budgetbeheer moet voorkomen dat er schulden ontstaan of dat eventuele schulden oplopen. Budgetbeheer kan ook eventuele schulden betalen uit het budget.
De kosten die verbonden zijn aan budgetbeheer kunnen in sommige gevallen vergoed worden door de gemeente via bijzondere bijstand.
Mensen met een bijstandsuitkering of een inkomen op bijstandsniveau (tot circa 120%) kunnen daarvoor (via hun budgetbeheerder) een aanvraag indienen bij de gemeente.

Waarom kiezen voor Schuldhulp4u?
Omdat daar mensen werken met een jarenlange ervaring op het gebied van financieel beheer.

 

Bij schuldhulpverlening wordt getracht langs wettelijke weg tot een minnelijke regeling te komen met de schuldeisers. Lukt dat niet dan gaat het dossier in de meeste gevallen naar de bewindvoerder WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen).