Hoe is onze werkwijze?

We beginnen met een kennismakingsgesprek. Daarin vertellen wij wie we zijn en wat onze doelstellingen zijn. We leggen uit wat precies onder beschermingsbewind wordt verstaan. Daarna horen wij graag van u voor welk familielid u hulp zoekt. Wij stellen de nodige vragen om een compleet beeld te krijgen van de problematiek.
Aan het eind van het gesprek beslist u of u ons als bewindvoerder van uw familielid wilt accepteren, van onze kant hebben wij de mogelijkheid deze als cliënt te accepteren of af te wijzen. Wijzen wij  af dan geven wij daarbij een toelichting waarom we dat doen. Een van de redenen kan zijn dat  uw familielid valt onder de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen. Als dat zo is dan moeten wij u helaas doorverwijzen naar een van de  bewindvoerderskantoren die daarin gespecialiseerd zijn.
Het vervolg is een aanvraagformulier dat gestuurd wordt naar de kantonrechter. Vanaf het moment van goedkeuring is onderbewindgestelde handelingsonbevoegd. Alles wat met zijn financiën te maken heeft komt dan onder ons beheer. Dat houdt onder andere in:
-alle binnenkomende post
-inname bankpas(jes). De bestaande bankrekening(en) mag(mogen) niet meer worden gebruikt.
-verzekeringen w.o. overlijdenspolis
-financiële bescheiden van de afgelopen jaren
Door ons wordt een bankrekening ten name van de onderbwindgestelde geopend waarop inkomsten en uitgaven. Deze rekening wordt door ons beheerd.
Belastingopgave wordt door ons kantoor gedaan.

Een maal per jaar wordt door ons verantwoording afgelegd bij de kantonrechter.
Als familielid wordt u op de hoogte gehouden over het financiële reilen en zeilen. Daarover worden afspraken gemaakt.

Wij maken gebruik van het softwareprogramma Onview. Het programma heeft de mogelijkheid om als familielid van cliënt in te loggen.