BESCHERMINGSBEWIND
BUDGETBEHEER(-COACHING)
SCHULDHULPVERLENING

De wettelijke grondslag van beschermingsbewind is vervat in Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek.

Beschermingsbewindvoerder wordt je wanneer je door de rechtbank als zodanig toegelaten wordt. Elk jaar wordt door de rechtbank opnieuw getoetst of  nog aan de voorwaarden
wordt voldaan.
Cliënten van de beschermingsbewindvoerder zijn volwassenen die niet (meer) zelfstandig financiële beslissingen kunnen nemen. Zij moeten beschermd worden.
Natuurlijk worden deze mensen in de eerste plaats beschermd door hun familie. Wil de familie niet of is er geen familie  dan wordt een bewindvoerder aangewezen. 
Tot de doelgroep behoren onder andere mensen die dementeren, psychiatrische patiënten, mensen die ernstig drugsverslaafd of alcoholverslaafd zijn.  

Beschermingsbewind kan worden aangevraagd door een familielid (tot de vierde graad, dus ook door een neef of nicht) of door de officier van justitie, als er geen familie (vindbaar) is.
Het aanvraagformulier daartoe wordt door de bewindvoerder gestuurd naar de kantonrechter.
Zodra de bewindvoerder is aangesteld mag de schuldenaar geen financiële beslissingen meer zelf nemen. Hij is handelingsonbevoegd geworden.
Beschermingsbewind kan 'oneindig' dorlopen (tot overlijden van degene die onder bewind is gesteld).
De bewindvoerder regelt alle financiën dus ook de vaste lasten. Hij ontvangt ook de correspondentie. Bij schulden kan hij aanspreekpunt zijn.

Het tarief voor beschermingsbewind is € 111,30 per maand en moet door de onderbewindgestelde worden betaald. In sommige gevallen is het mogelijk bijzondere bijstand te ontvangen voor de kosten van beschermingsbewind.